Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2648187 obálek a 798045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nebyl jsem pouhým divákemAutor: Kratochvíl, Jaroslav
Rok: 1966
NKP-CNB: cnb000490007
OCLC Number: (OCoLC)30259009
OKCZID: 111390731
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Jaroslav. Nebyl jsem pouhým divákem. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1966. 298, [4] s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Výbor z časopiseckých statí z dvacátých a třicátých let autora románu Prameny, který se vždy řadil mezi pokrokové spisovatele a živě i bojovně reagoval na dění a myšlení doby. První oddíl knihy shrnuje stati a úvahy, naznačující zdroje, z nichž se rodilo Kratochvílovo revoluční stanovisko, druný a třetí črty a reportáže o Sovětském svazu a o republikánském Španělsku. Čtvrtý oddíl tvoří črty a zamyšlení nad literární tvorbou vlastní i jiných (zvl. J. Nerudy. Z. Nejedlého, A.S. Puškina, J. Hory, P. Bezruče). V závěrečné črtě Dívam se z okna, napsané v letech okupace, vyjadřuje svou lásku ku Praze, k rodné zemi.

Zdroj anotace: Národní knihovna České RepublikyPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)