Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1860955 obálek a 462608 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zapomenuté plzeňské osobnosti : kalendárium na rok 2006.

ISBN: 9788086944029
NKP-CNB: cnb001658937
OKCZID: 111575266

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUŽILOVÁ, Jitka a Ivana HORÁKOVÁ. Zapomenuté plzeňské osobnosti: kalendárium na rok 2006. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006, 14 s. ISBN 80-86944-02-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.91.221...)