Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700207 obálek a 825474 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

King of the BenightedAutor: IRANI, Manuchehr
ISBN: 9780934211444
OKCZID: 111646237

Citace (dle ČSN ISO 690):
IRANI, Manuchehr. King of the Benighted. Překlad Abbas MILANI. 1. paperback ed. Washington: Mage Publishers, 1995. 110 s.


Anotace

 

Přírodní podmínky formují po staletí charaktery lidí a tak i hrdinové knihy jsou lidé tvrdí, prostí a nepoddajní. Mezi nimi se rozvíjí příběh marseillského notáře, jenž se svou rodinou hodlá sedlačit na zděděném pozemku. Jeho zájmy se kříží se zájmy vesničanů, kteří pozemku s vodou chtějí využít pro sebe a vetřelci všemožně ztrpčují život. Drama notářova úsilí tragicky dovrší sucho a zcela zničí jeho několikaletou práci. Po jeho smrti se dcera mstí vesničanům tím, že celou vesnici připraví o jediný zdroj vody. Po mnoha malých bolestných dramatech dojde mezi mstitelkou a vesničany k vzájemnému usmíření, jsou odhalena stará rodinná tajemství a notářova dcera najde ve vesničanech své nejlepší přátele.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)