Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912695 obálek a 880924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Světový obchod a Československo 1918-1938Autor: Olšovský Rudolf
Rok: 1961
NKP-CNB: cnb000611663
OCLC Number: (OCoLC)85466341
OKCZID: 112841222
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
OLŠOVSKÝ, Rudolf. Světový obchod a Československo 1918-1938. 1. vyd. Praha: SNPL, 1961. 287 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Práce zkoumá vývojové tendence ve struktuře a orientaci zahraničního obchodu předmnichovského Československa v souvislosti s vývojem světového obchodu v období mezi dvěma světovými válkami a ukazuje, jaký byl jejich odraz v čs. národní hospodářství. Přispívá rovněž k hlubšímu pochopení změn, které probíhají ve struktuře a orientaci našeho zahraničního obchodu.

Zdroj anotace: Národní knihovna České republikyPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)