Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matýskova matematika. 7. díl, Zdokonalujeme se v počítání do staAutor: Miloš Novotný , František Novák , Andrea Schindlerová
Rok: 2014
ISBN: 9788072896639
NKP-CNB: cnb002649200
OKCZID: 115324330

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÝ, Miloš, František NOVÁK a Jarmila HRDINOVÁ. Matýskova matematika. 1. vyd. Ilustroval Andrea SCHINDLEROVÁ. Brno: Nová škola, 2014-2015. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-663-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)