Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171247 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sudetendeutsche Gemeindepolitik

Autor: Walter
Rok: 1935
NKP-CNB: cnb000742076
OCLC Number: (OCoLC)72539017
OKCZID: 115511945

Citace (dle ČSN ISO 690):
HERGL, Walter. Sudetendeutsche Gemeindepolitik. Karlsbad: Karl H. Frank, 1935. 50 s.Buecherei der Sudetendeutschen Heimatfront. Reihe 1, Heft 5.
Zdroj:


Digitální objekty

Krajská vědecká knihovna v LiberciAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.97...)