Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2744937 obálek a 844588 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in MikulčiceAutor: Lumír Poláček
ISBN: 9788086023625
NKP-CNB: cnb002683829
OKCZID: 116757254

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLÁČEK, Lumír. Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 2014, 111 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno,, sv. 52. ISBN 978-80-8


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)