Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sudetendeutsche Politik: <<2=zwei>> grundsätzliche Reden, gehalten vom Fraktionsführer der Parlamentarischen Klubs der SdP

Autor: Karl Hermann
Rok: 1935
NKP-CNB: cnb000741952
OCLC Number: (OCoLC)85534190
OKCZID: 119756733

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRANK, Karl Hermann. Sudetendeutsche Politik: zwei grundsätzliche Reden, gehalten vom Fraktionsführer der parlamentarischen Klubs der SdP. Karlsbad: Karl H. Frank, 1935, 34 s. Bücherei der Sudetendeutschen. Reihe 5, Heft 1.
Zdroj:


Digitální objekty

Krajská vědecká knihovna v LiberciAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.97...)