Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889774 obálek a 872473 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chemie a fyzika pevných léčivRok: 2014
ISBN: 9788070809174
NKP-CNB: cnb002720407
OKCZID: 119978888

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Bohumil, Lenka SEILEROVÁ, Veronika SLÁDKOVÁ a Michal ŠIMEK. Chemie a fyzika pevných léčiv. Vydání první. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, 157 s. ISBN 978-80-7080-917-4.


Anotace

 

Chemie a fyzika pevných léčiv je nově se profilující předmět, který je speciálním zaměřením chemie a fyziky pevných látek na farmaceutické materiály. Náplní předmětu je získání základních znalostí o struktuře a vlastnostech farmaceutických substancí od molekulární úrovně až po úroveň mikrostruktury pevného stavu. Vychází ze základních krystatalografických pojmů, které jsou aplikovány na farmaceutické molekuly. Zabývá se především fenoménem polymorfismu chemických entit, dále problematikou rozpustnosti, krystalizace, chemickými a fyzikálními typy krystalických a amorfních substancí, degradacemi a stabilitou a v neposlední řadě i patentovou politikou farmaceutických firem. Kromě toho napomáhá k pochopení lékopisných pojmů a seznamuje studenty s rutinními analýzami pevné fáze.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)