Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Katalog expozice Hornictví, Rudný a uhelný důl

Rok: 2015
ISBN: 9788070372388
NKP-CNB: cnb002723682
OKCZID: 120675897

Citace (dle ČSN ISO 690):
PŘIBIL, Martin, Karol ŠMEHIL a Kateřina UKSOVÁ. Národní technické muzeum (Praha, Česko). Katalog expozice Hornictví: rudný a uhelný důl. Vydání první. Praha: Národní technické muzeum, 2015, 361 s. ISBN 978-80-7037-238-8.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.22...)