Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zvýšení produkce a kvality pšenice v republice Československé: soubor přednášek a referátů s debatou z vědecké ankety Československé akademie zemědělské, konané ve dnech 18. a 19. března 1927 v Bratislavě

Rok: 1927
NKP-CNB: cnb000543325
OCLC Number: (OCoLC)85293247
OKCZID: 120941279

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zvýšení produkce a kvality pšenice v republice Československé: soubor přednášek a referátů s debatou z vědecké ankety Československé akademie zemědělské, konané ve dnech 18. a 19. března 1927 v Bratislavě. V Praze: Nákladem Československé akademie zemědělské, 1927. 163 stran. Časové otázky zemědělské, roč. 1927, číslo 5.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.8...)