Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to, proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výukyAutor: Stará, Jana
Rok: 2016
ISBN: 9788086956916
NKP-CNB: cnb002857304
OCLC Number: (OCoLC)1347064855
OKCZID: 127769725

Citace (dle ČSN ISO 690):
STARÁ, Jana. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to, proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. 1. vydání. [Praha]: Národní institut pro další vzdělávání, 2016. 42 stran.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)