Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Habsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526-1740Autor: Bastl, Beatrix, Binková, Simona, Bobková, Lenka, Bůžek, Václav, Cerman, Ivo, Coufalová, Iveta, Černušák, Tomáš, Čornejová, Ivana, David, Jiří, Dibelka, Jaroslav, Fidler, Petr, Gerstmeier, Markus, Hausenblasová, Jaroslava, Hengerer, Mark, Holá, Mlada, Hrbek, Jiří, Hrdlička, Josef, Jakubec, Ondřej, Král, Pavel, Křížová, Markéta, Kubeš, Jiří, Ledvinka, Václav, Marek, Pavel, Maur, Eduard, Mikulec, Jiří, Pálffy, Géza, Polleroß, Friedrich, Prchal Pavlíčková, Radmila, Pražáková, Kateřina a Rauscher, Pet
Rok: 2017
ISBN: 9788074225727
NKP-CNB: cnb002962224
OCLC Number: (OCoLC)1022787297
OKCZID: 127837154

Citace (dle ČSN ISO 690):
BASTL, Beatrix. Habsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526-1740. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 911 stran.

Hodnocení: 5.0 / 5 (2 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu. Výklad o dějinách společnosti doprovázejí portréty představitelů habsburské dynastie a jejich pestré životní osudy. Stranou pozornosti nezůstala reprezentace panovnického majestátu v rezidencích Habsburků, v symbolickém významu rituálů, ceremoniálů, slavností a projevů každodenního života. Pohled do labyrintu manýristické Prahy za Rudolfa II. a barokní Vídně v době Leopolda I. přiblíží čtenářům příběhy osob v zázemí císařských rezidencí. Knihu doprovázejí dobové ilustrace, mapy a ukázky archivních pramenů.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)