Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889774 obálek a 872473 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny filosofie III. - Od Ockhama k SuárezoviISBN: 9788074122835
OKCZID: 127844887

Citace (dle ČSN ISO 690):
COPLESTON, Frederick C. Dějiny filosofie. Překlad Jana ODEHNALOVÁ. Vydání první. Olomouc: nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2017. 599 stran. Prameny spirituality, XLVI..


Anotace

 

Třetí díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zachej.sk, s.r.o.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)