Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2259984 obálek a 569382 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Autor: Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová
ISBN: 9788075022134
NKP-CNB: boe020-0034299
OKCZID: 127849232

Citace (dle ČSN ISO 690):
POTĚŠIL, Lukáš. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. Vydání první. Praha: Leges, 2018. xv, 297 stran. Praktik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.108...)