Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1734190 obálek a 415787 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Za Římem : toulky po Apeninách, Toskánsku a krajinách Etrusků

Autor: Tomislav Petr
ISBN: 9788087079577
NKP-CNB: cnb003001133

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETR, Tomislav. Za Římem: toulky po Apeninách, Toskánsku a krajinách Etrusků. Vydání první. Praha: Gasset, 2018. 193 stran. Bounty.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.80.198...)