Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Koudelka - returningAutor: Josef Koudelka, Irena Šorfová, Derek Paton, Marzia Paton
ISBN: 9788071011736
NKP-CNB: cnb003004316
OKCZID: 127920215

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUDELKA, Josef a ŠORFOVÁ, Irena, ed. Koudelka - returning. Překlad Derek PATON, překlad Marzia PATON. First edition. Prague: Museum of Decorative Arts in Prague :, KANT, 2018. 307 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)