Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Možnosti profesionální zooterapie v sociální práci : sborník odborných textů

Autor: Kateřina Thelenová, Andrea Tvrdá, Anna Burianova, Jaroslava Bicková
ISBN: 9788027044689
NKP-CNB: cnb003010710
OKCZID: 127998614

Citace (dle ČSN ISO 690):
THELENOVÁ, Kateřina, Andrea TVRDÁ, Anna BURIANOVA a Jaroslava BICKOVÁ. Možnosti profesionální zooterapie v sociální práci: sborník odborných textů. I. vydání. Liberec: Elva help z.s., 2018. 1 CD-ROM (109 stran).
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.22...)