Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas

ISBN: 9788070506981
NKP-CNB: cnb002991430
OKCZID: 128124422

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEDIVÁ, Eliška. Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Překlad Andy LETHAM. 1. vydání. Pragae: Národní knihovna ČR, 2018. 4 svazky (1456 stran). Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. X/1-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.62...)