Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Histologie a histologická technika: učebnice pro střední zdravotnické školy, studijní obor zdravotnický laborant

Autor: Vacek, Zdeněk
Rok: 1988
NKP-CNB: cnb000041333
OCLC Number: (OCoLC)39438780
OKCZID: 128261972

Citace (dle ČSN ISO 690):
VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika: Učebnice pro stř. zdravot. školy, stud. obor zdravot. laborant. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 495 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.8...)