Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

V proudu řeky Odry

Autor: Neuwirth, Štěpán
Rok: 2020
ISBN: 9788085819960
NKP-CNB: cnb003179136
OKCZID: 128314672

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUWIRTH, Štěpán. V proudu řeky Odry. Vydání první. [Dolní Životice]: Optys, 2020. 144 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.132...)