Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614591 obálek a 780111 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

New Slovak songs: for voice and piano = Neue slowakische Lieder : Gesang und Klavier = Nové slovenské písně : zpěv a klavír : (1920)Autor: Bohuslav Martinů
ISBN: 9790205007188
NKP-CNB: cnb001529460
OKCZID: 128315485

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARTINŮ, Bohuslav. Nové slovenské písně: zpěv a klavír = Neue slowakische Lieder : Gesang und Klavier : (1920) [hudebnina]. Praha: Panton International, 2004. 1 partitura (51 s.).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)