Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447460 obálek a 684622 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Místní jména na Moravě a ve Slezsku

Autor: Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek
ISBN: 9788087542323
NKP-CNB: cnb003215315
OKCZID: 128361090

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOSÁK, Ladislav. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Vydání druhé doplněné. Brno: Ivo Sperát, 2020. 3 svazky.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.237.16...)