Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Český herbář s atlasem

Autor: Macháček, Ladislav Zdeněk
Rok: 1902
NKP-CNB: cnb003120168
OKCZID: 128376119

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACHÁČEK, Ladislav Zdeněk. Český herbář s atlasem. V Praze: V. Kotrba, 1902. 32 stran, 16 listů obrazové přílohy.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.8...)