Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440227 obálek a 680569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociálna psychológia

Autor: Slávka Čepelová
ISBN: 9788076121720
NKP-CNB: cnb003239664
OKCZID: 128394603

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČEPELOVÁ, Slávka. Sociálna psychológia. Vydanie: prvé. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2020. 86 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)