Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389309 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hlas ve filmu

Autor: Michel Chion, Josef Fulka
ISBN: 9788073312091
OKCZID: 128451216

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHION, Michel. Hlas ve filmu. Překlad Josef FULKA. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020. 180 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.170...)