Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260968 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika pro střední odborná učiliště. 1, Čísla, výrazy a počítání s nimi

( Periodikum / Rok: [2020] / Číslo: učitelská verze )

Autor: Kateřina Marková, Petra Siebenbürgerová, Václav Zemek, Lenka Macálková
ISBN: 9788073583408
OKCZID: 128487612

Přejít k soubornému záznamu


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)