Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státuAutor: Petr Mrkývka, Jiří Blažek, Eva Tomášková, Johan Schweigl, Ivana Pařízková, Jan Neckář, Dana Šramková
ISBN: 9788021097711
OKCZID: 128506373

Citace (dle ČSN ISO 690):
MRKÝVKA, Petr. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 700 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; sv. č. 700., Scientia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)