Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jaroslav Prokop

Autor: Jan Kerbr, Sylva Ficová
ISBN: 9788070084304
NKP-CNB: cnb003244555
OKCZID: 128532445

Citace (dle ČSN ISO 690):
KERBR, Jan. Jaroslav Prokop. Překlad Sylva FICOVÁ. První vydání. [Praha]: Institut umění - Divadelní ústav, 2020. 203 stran. Česká divadelní fotografie =, Czech theatre photography, svazek č. 2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.206.76...)