Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447460 obálek a 684622 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Voda ve městě : metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

ISBN: 9788001068175
NKP-CNB: cnb003320185
OKCZID: 128544940

Citace (dle ČSN ISO 690):
SÝKOROVÁ, Martina. Voda ve městě: metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. První vydání. V Praze ;, v Ústí nad Labem: České vysoké učení technické (ČVUT) ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), 2021. 202 stran.


Anotace

 

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve městech v návaznosti na zelenou infrastrukturu (veřejnou zeleň v sídlech).

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.237.16...)