Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co střeží karyatidy, aneb, Průvodce Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Autor: Jindřiška Bártová
ISBN: 9788074601811
NKP-CNB: cnb003315228
OKCZID: 128556923

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Co střeží karyatidy, aneb, Průvodce Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vydání první. V Brně: JAMU, 2020. 51 stran.


Anotace

 

Budova postavená v letech 1860-1862 v Brně na místě zbouraných městských hradeb slouží od poloviny 20. století potřebám Hudební fakulty JAMU. Její průčelí zdobí sochy čtyř antických Karyatid, což jsou ženy plnící funkci nosného sloupu v architektuře. První je ztělesněním matematiky, druhá gramatiky, třetí historie a čtvrtá filozofie. Ztělesňují ideály humanitního školství. Publikace přibližuje historický vývoj i současná specifika provozu Hudební fakulty. Zohledňuje profil jednotlivých kateder a zde studovaných programů, včetně prostorového a materiálního vybavení těchto pracovišť.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (18.206.76...)