Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447460 obálek a 684622 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zpravodajské služby a zpravodajská činnost

Autor: Luděk Michálek, Ladislav Pokorný, Jozef Stieranka, Michal Marko, Adrián Vaško
ISBN: 9788075987259
NKP-CNB: cnb003261947
OKCZID: 128561159

Citace (dle ČSN ISO 690):
MICHÁLEK, Luděk. Zpravodajské služby a zpravodajská činnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xxv, 412 stran. Právní monografie.


Anotace

 

Monografie kolektivu autorů z České republiky a Slovenské republiky komplexně pojednává o institucionálních a činnostních aspektech zpravodajství – o zpravodajských službách a o zpravodajské činnosti. Autoři v jednotlivých kapitolách podrobně rozebírají postavení, funkce a právní úpravu zpravodajských služeb a zpravodajské činnosti zejména v České republice a Slovenské republice. Zároveň na problematiku právní úpravy postavení a činnosti zpravodajských služeb nahlížejí i z mezinárodního a srovnávacího pohledu. V publikaci lze nalézt také základní teoretický rozbor zpravodajské činnosti, její historické ukotvení a popis jednotlivých zpravodajských oborů, včetně v současnosti velmi diskutované a aktuální oblasti kriminálního zpravodajství.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.237.16...)