Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447460 obálek a 684622 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021

Autor: Albert Bradáč, Aleš Vémola, Albert Bradáč
ISBN: 9788076230613
NKP-CNB: cnb003321813
OKCZID: 128561264

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRADÁČ, Albert. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021. Vydání druhé, aktualizované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2021. 323 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.237.16...)