Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Industriální situace / místo_tvar_program = Industrial contexts / place_form_programmeAutor: Benjamin Fragner, Jan Zikmund, Jan Červinka, Robin Cassling
ISBN: 9788001068076
NKP-CNB: cnb003393893
OKCZID: 128727707

Citace (dle ČSN ISO 690):
Industriální situace - místo, tvar, program =: Industrial contexts - place, form, programme. Překlad Robin CASSLING. Vydání první. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2021. 239 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)