Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lednické pověsti a povídkyAutor: Lada Rakovská, Jiří Grbavčic
ISBN: 9788011005597
NKP-CNB: cnb003367007
OKCZID: 128753420

Citace (dle ČSN ISO 690):
RAKOVSKÁ, Lada. Lednické pověsti a povídky. 1. vydání. Lednice: obec Lednice ve spolupráci s Ladou Rakovskou a Jiřím Grbavčicem, 2021. 80 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)