Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příklady z účetnictví státní správy a samosprávyAutor: Michal Svoboda
ISBN: 9788024524344
NKP-CNB: cnb003377081
OKCZID: 128755802

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Michal. Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy. 2. aktualizované vydání. Praha: Oeconomica, 2021. 88 stran. Vysokoškolská skripta.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)