Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká literatura ve francouzských překladech (1989-2020) = La littérature tcheque et ses traductions en français (1989-2020)Autor: Xavier Galmiche, Lenka Pokorná Korytarová, Tomáš Kubíček, Eurydice Antolin, Xavier Galmiche, Xavier Galmiche
ISBN: 9788070513071
NKP-CNB: cnb003353534
OKCZID: 128775319

Citace (dle ČSN ISO 690):
GALMICHE, Xavier. Česká literatura ve francouzských překladech (1989-2020) =: La littérature tchèque et ses traductions en français (1989-2020). Překlad Eurydice ANTOLIN. 1. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021. 487 stran. Česká literatura v překladech, sv. 2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)