Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612287 obálek a 777840 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Shaalendář, aneb, Více než 365 limerikůAutor: Vlastimil Shaana Šantroch
ISBN: 9788076290594
NKP-CNB: cnb003407052
OKCZID: 128776978

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠANTROCH, Vlastimil Shaana. Shaalendář, aneb, Více než 365 limeriků. Vydání: 1. Praha: Talent Pro Art, 2022. 141 stran.


Anotace

 

Soubor limeriků, v nichž se současný český básník a novinář nechal inspirovat kalendářními jmény a ke každému z nich se pokusil připojit osobitou variaci v podobě klasického poetického útvaru.Každý z nás má nějaké jméno. Jsme zvyklí vídat ho v určitý den v kalendáři a rádi našim milým a přátelům v den jejich svátku přejeme. Když se Vlastimil Šantroch, zvaný Shaana, rozhodl napsat na každé jméno v kalendáři báseň, uvalil na sebe velkou řeholi. Tím spíš, že básně – limeriky – psal na aktuální jméno každý den po probuzení. Mnozí by časem podobný projekt vzdali, ale Shaana vytrval. Díky tomu dnes držíte v rukou pozoruhodnou knížku, ve které můžete i zpětně kdykoliv listovat a číst si krásné ale i vtipné básně o našich jménech. Věřím, že vedle kalendáře najde své trvalé místo i tento milý, poetický Shaalendář.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)