Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich 1874-1876 : cestovatelské podmínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte DubskéhoAutor: Filip Suchomel, Jan Hanousek, Tomáš Dimter, Bernd Magar
ISBN: 9788088308683
OKCZID: 128779231

Citace (dle ČSN ISO 690):
DUBSKÝ, Erwin a SUCHOMEL, Filip, ed. Obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich 1874-1876: cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte Dubského. Překlad Tomáš DIMTER, překlad Bernd MAGAR. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2022. 478 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)