Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká literatura v anglických překladech (1989-2020) = Czech literature in English translation (1989-2020)Autor: Ladislav Nagy, Jaromír Kubíček, Tomáš Kubíček, Graeme Dibble, Ladislav Nagy, Ladislav Nagy
ISBN: 9788070513026
OKCZID: 128798467

Citace (dle ČSN ISO 690):
NAGY, Ladislav. Česká literatura v anglických překladech (1989-2020) =: Czech literature in English translation (1989-2020). Překlad Lenka POKORNÁ KORYTAROVÁ, překlad Graeme DIBBLE. 1. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna, 2021. 398 stran. Česká literatura v překladech, sv. 3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury