Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649900 obálek a 799086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumuAutor: Konrad Cramer, Jan Kuneš, Immanuel Kant
ISBN: 9788072985975
NKP-CNB: cnb003394540
OKCZID: 128798954

Citace (dle ČSN ISO 690):
CRAMER, Konrad a KANT, Immanuel, ed. Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumu. Vydání první. Praha: OIKOYMENH, 2021. 153 stran. Oikúmené, svazek 212.


Anotace

 

Cramerovy studie shromážděné v této knize se týkají Kantovy Kritiky čistého rozumu.Probírají Kantův pojem objektu, soudu a sebevědomí, interpretují však i další podstatné elementy Kantovy teoretické filosofie. Poslední studie se věnuje vztahu Kantovy a Fichtovy koncepce sebevědomí a dokumentuje vztah Kantovy filosofie a rozvíjející se filosofi e tzv. německého idealismu.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury