Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Heligonky Konstantin Stibitz České BudějoviceAutor: Jan Bicek
ISBN: 9788072325429
NKP-CNB: cnb003384995
OKCZID: 128802990

Citace (dle ČSN ISO 690):
BICEK, Jan. Heligonky Konstantin Stibitz České Budějovice. Druhé přepracované a rozšířené vydání. České Budějovice: Kopp, 2021. 223 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)