Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kardiotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péčeAutor: Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček
ISBN: 9788073949167
NKP-CNB: cnb003416033
OKCZID: 128812118

Citace (dle ČSN ISO 690):
KURFIRST, Vojtěch. Kardiotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péče. 1. vydání. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. 172 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)