Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150Autor: Ladislav Zikmund-Lender, Helena Čapková
ISBN: 9788088308416
NKP-CNB: cnb003276944
OKCZID: 128812123

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, ed. a ČAPKOVÁ, Helena, ed. Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Vydání první. Praha :, Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze :, Akademie výtvarných umění v Praze ;, Ladislav Jackson - Pravý úhel, 2021. 285 stran.


Anotace

 

Kolektivní monografie nabízí nové pohledy na dílo architekta, pedagoga, designéra a výtvarníka Jana Kotěry, zakladatele české moderní architektury.Jednotlivé kapitoly se zabývají Kotěrovým pedagogickým působením na českých vysokých školách, jeho kontakty se zahraničím, urbanistickou tvorbou či rolí, kterou sehrály tradice minulosti v Kotěrově díle. Nechybí výbor z Kotěrovy publicistické činnosti ani výběr z textů o Janu Kotěrovi z let 1922-1972.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury