Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hrabě Jiří Buquoy : šlechtic vědcem v první polovině 19. stoletíAutor: Michal Morawetz
ISBN: 9788073949082
OKCZID: 128821597

Citace (dle ČSN ISO 690):
MORAWETZ, Michal. Hrabě Jiří Buquoy: šlechtic vědcem v první polovině 19. století. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. 174 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Monographia historica, svazek 19.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)