Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextuAutor: Alena Polická
ISBN: 9788028000318
NKP-CNB: cnb003398639
OKCZID: 128824021

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací: identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 289 stran. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae =, Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 517.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)