Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velký česko-esperantský slovník = Granda ĉeĥa-esperanta vortaroAutor: Miroslav Malovec
ISBN: 9788088326298
OKCZID: 128828489

Citace (dle ČSN ISO 690):
MALOVEC, Miroslav. Velký česko-esperantský slovník =: Granda ĉeĥa-esperanta vortaro. Vydání první. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2022. 703 stran.


Anotace

 

Slovník obsahuje bežná i odborná hesla z obou jazyků. Nechybějí základy esperantské mluvnice.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)