Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Geografie 3 : regionální geografie světa pro střední školyAutor: Jaromír Demek, Lubomír Dvořák, Ivan Lepka, Jiří Malý, Radoslav Nop, Miroslav Pluskal, Vít Voženílek
ISBN: 9788072356485
NKP-CNB: cnb003426198
OKCZID: 128829422

Citace (dle ČSN ISO 690):
DEMEK, Jaromír. Geografie 3: regionální geografie světa pro střední školy. 3., přepracované vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2022. 159 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)