Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

RUR : Losum junipŏsŏl loposAutor: Kateřina Čupová, Karel Čapek, Kju-čin Kim
ISBN: 9791190631358
OKCZID: 128829755

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČUPOVÁ, Kateřina a ČAPEK, Karel, ed. RUR: Losum junipŏsŏl lopos. Překlad Kju-čin KIM. Čchopchan 1 swä palhäng. Sŏul: Ssŏnesŭtchŭ, 2021. 234 stran, 21 nečíslovaných stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)