Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na hranici konečnostiAutor: Tereza Šťastná
ISBN: 9788076507135
NKP-CNB: cnb003428837
OKCZID: 128841488

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠŤASTNÁ, Tereza. Na hranici konečnosti. První vydání. V Praze: Pointa, 2022. 74 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)